top of page

grupa psychoterapeutyczna

start 27 lutego

grupa psychoterapeutyczna

Zapraszamy do udziału w półtorarocznej stacjonarnej grupie psychoterapeutycznej. Grupa przeznaczona jest dla osób, które doświadczają trudności w budowaniu bliskich związków z innymi ludźmi.

Terapia grupowa opiera się na założeniu, że nasze problemy zarówno świadome jak i nieświadome po pewnym czasie uwidocznią się w grupie, w kontaktach z pozostałymi uczestnikami i z prowadzącymi.

Grupa terapeutyczna stwarza możliwość przyjrzenia się własnym wzorcom kontaktowania się z ludźmi, tego jak budujemy z nimi relacje i może się przyczynić do ich zmiany na bardziej satysfakcjonujące. Grupa może być też źródłem wsparcia, możliwości doświadczenia wspólnoty, przywrócenia nadziei, możliwości samopoznania.

Zapraszamy osoby, które:
- chciałyby mieć bardziej satysfakcjonujące relacje i związki,
- chciałyby rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, lepiej wyrażać swoje uczucia i potrzeby,
- czują się osamotnione i niezrozumiane, chcą poznawać powody swoich trudności i uczyć się o relacjach,
- unikających konfrontacji lub zbyt szybko ulegających emocjom,
- są ciekawe jak są odbierane przez inne osoby oraz jaki jest ich wpływ na relacje,
- mierzą się z obniżonym nastrojem.


Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu we wtorki od 19.15 do 21.00. Grupa trwa od 27 lutego 2024r. do 12 czerwca 2025r., z przerwą wakacyjną.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy na bezpłatną konsultację. Do grupy mogą zgłaszać się zarówno osoby, które w przeszłości uczestniczyły w terapii grupowej lub indywidualnej, jak też takie, dla których to będzie pierwsze doświadczenie.

Koszt udziału w grupie: 160 zł/spotkanie.

Szczegółowe informacje: 791160281

Prowadzący:
Anna J. Ziółkowska
Wojciech Wojnarowicz

bottom of page