top of page

grupa psychoterapeutyczna

start 22 maja

grupa psychoterapeutyczna

Zapraszamy do udziału w rocznej stacjonarnej grupie psychoterapeutycznej. Grupa przeznaczona jest dla osób, które doświadczają trudności w budowaniu bliskich związków z innymi ludźmi.

Terapia grupowa opiera się na założeniu, że nasze problemy zarówno świadome jak i nieświadome po pewnym czasie uwidocznią się w grupie, w kontaktach z pozostałymi uczestnikami i z prowadzącymi.

Grupa terapeutyczna stwarza możliwość przyjrzenia się własnym wzorcom kontaktowania się z ludźmi, tego jak budujemy z nimi relacje i może się przyczynić do ich zmiany na bardziej satysfakcjonujące. Grupa może być też źródłem wsparcia, możliwości doświadczenia wspólnoty, przywrócenia nadziei, możliwości samopoznania.

Zapraszamy osoby, które:
- chciałyby mieć bardziej satysfakcjonujące relacje i związki,
- chciałyby rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, lepiej wyrażać swoje uczucia i potrzeby,
- czują się osamotnione i niezrozumiane, chcą poznawać powody swoich trudności i uczyć się o relacjach,
- unikających konfrontacji lub zbyt szybko ulegających emocjom,
- są ciekawe jak są odbierane przez inne osoby oraz jaki jest ich wpływ na relacje,
- mierzą się z obniżonym nastrojem.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w środy od 18.15 do 20.00.
Grupa trwa od 22 maja 2024r. do 18 czerwca 2025r., z przerwą wakacyjną.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy na konsultację. Do grupy mogą zgłaszać się zarówno osoby, które w przeszłości uczestniczyły w terapii grupowej lub indywidualnej, jak też takie, dla których będzie to pierwsze doświadczenie.

Koszt udziału w grupie: 170 zł / spotkanie
Koszt konsultacji: 200 zł
Szczegółowe informacje: 791160281

Prowadzący: Urszula Wasak i Anna Orzołek

Urszula Wasak - Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Nauk Społecznych na kierunku psychologia. Swoją edukację kontynuowała na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Ukończyła Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Warszawie. Obecnie uczestniczy w zaawansowanym szkoleniu z zakresu MBT (Terapia oparta na Mentalizacji) - Akademii Mentalizacji.

Doświadczenie kliniczne zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, psychiatrii sądowej oraz oddziale dziennym, na którym później pracowała przez kilka lat.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową w nurcie psychodynamicznym.

bottom of page