top of page

psychoterapia grupowa

krótko- i długoterminowa

psychoterapia grupowa

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w tym samym terminie, w gronie 8-10 uczestników, trwają od 105 minut do 2 godzin, prowadzone są przez dwoje prowadzących, specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej. Cały proces trwa najczęściej od roku do kilkunastu miesięcy.

bottom of page